.
Förmånsrättslagen och lönegarantilagen : en kommentar

Förmånsrättslagen och lönegarantilagen : en kommentar

Nils-Bertil Morgell
Produkt-id: 4335634382892
ID: 5DEFAF41AABBCAA78525844E0048E0A4

426 kr (exkl. moms)

Förmånsrättslagen och lönegarantilagen : en kommentar

Förmånsrättslagen och lönegarantilagen : en kommentar

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Förmånsrättslagens bestämmelser är avgörande för vilka borgenärer som ska få utdelning i en konkurs eller vid en företagsrekonstruktion. Bestämmelserna är även av stor betydelse i samband med kreditprövningar. Långivaren bedömer inte bara låntagarens betalningsförmåga utan även värdet av de säkerheter långivaren kan erbjuda och hur dessa säkerheter förhåller sig till andra säkerheter. Lönegarantilagen reglerar under vilka förutsättningar en arbetstagare kan få betalt enligt den statliga lönegarantin när hans arbetsgivare inlett ett insolvensförfarande och därför inte kan betala lönen. I denna bok ges en juridisk kommentar till förmånsrätts- och lönegarantilagen. Boken innehåller en redogörelse för lagstiftarens intentioner med lagarna. Högsta domstolens och ett flertal av hovrätternas avgöranden refereras och kommenteras. Boken vänder sig till jurister och andra som i sin yrkesutövning har att hantera frågor om förmånsrätt och lönegaranti. Som exempel kan nämnas anställda vid domstolar samt statliga och kommunala myndigheter. Likaså bör boken vara till nytta för advokater och andra som arbetar med insolvensrättsliga frågor. Andra som bör ha nytta av boken är tjänstemän vid banker, inkassobyråer, ekonomiavdelningar och fackföreningar. Boken kan också användas i undervisningen för studerande vid universitet och högskolor och i andra sammanhang. Nils-Bertil Morgell har arbetat med obeståndsrätt vid domstol, kronofogdemyndigheter och Skatteverket. Han författar lagkommentarer och fackartiklar samt undervisar inom samma ämnesområde.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789176105498.png", "type"=>"print", "product_id"=>"5DEFAF41AABBCAA78525844E0048E0A4", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"5DEFAF41AABBCAA78525844E0048E0A4", "verkid"=>"5DEFAF41AABBCAA78525844E0048E0401", "subject_areas"=>["Straffrätt"], "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0245", "id"=>"02358526F5D81091C1257F38004299C9", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Nils-Bertil", "lastname"=>"Morgell"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"105", "imprintcode"=>"KG", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"305", "size"=>"191", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2017", "publicerat_datum"=>"2017-06-14", "publicerat_timestamp"=>1497398400}