Förlädrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå. Prop. 2017/18:276
Socialdepartementet

Förlädrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå. Prop. 2017/18:276

7600

76 kr (exkl. moms)

Förslag om att reservera föräldrapenning på grundnivå samt att utöka den krets som tikställs med förälder innebär att fler familjekonstellationer inkluderas. Förslagen bedöms vara positiva för barns välmående och uppväxtvillkor.
Produktdetaljer: