Förhöjda säkerhetskrav för bulkfartyg, föreskrifter och allmänna råd
Sjöfartsverket

Förhöjda säkerhetskrav för bulkfartyg, föreskrifter och allmänna råd

8500

85 kr (exkl. moms)

Ändrad genom SJÖFS 2008:76, SJÖFS 2007:14 och SJÖFS 2014:24.

Produktdetaljer: