Förhöjda säkerhetskrav för bulkfartyg, ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd.
Sjöfartsverket

Förhöjda säkerhetskrav för bulkfartyg, ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd.

6600

66 kr (exkl. moms)

Ändring av SJÖFS 2007:14
Tryckt upplaga: