Förhöjda säkerhetskrav för bulkfartyg, ändrade föreskrifter och allmänna råd
Sjöfartsverket

Förhöjda säkerhetskrav för bulkfartyg, ändrade föreskrifter och allmänna råd

6300

63 kr (exkl. moms)

Ändring av SJÖFS 2007:14.

Prenumerera på SJÖFS
Produktdetaljer: