Förhöjda säkerhetskrav för bulkfartyg, ändrade föreskrifter och allmänna råd
Sjöfartsverket

Förhöjda säkerhetskrav för bulkfartyg, ändrade föreskrifter och allmänna råd

6800

68 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: