.
Förhandlarboken

Förhandlarboken

Einar Humlin, Heléne Hellström Persson, Jonas Stenmo

Förhandlingar i arbetslivet

48700

487 kr (exkl. moms)

Förhandlarboken

Förhandlarboken

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Att vara en skicklig förhandlare och kunnig i förhandlingsteknik är idag en mycket viktig kompetens för att nå framgång i näringslivet. Förhandlarboken förmedlar en fördjupad kunskap om olika sorters förhandlingar i arbetslivet och lär dig att tillämpa strategier från förberedelse till genomförande och avslut vid olika förhandlingssituationer. Författarna delar med sig av sina 20 främsta expertråd och beskriver vilka egenskaper som präglar en skicklig förhandlare.

Boken har främst ett arbetsgivar- och företagsperspektiv och innehåller också avsnitt om retorik, argumentation och kommunikation i samband med förhandlingar. Fokus ligger på förhandlingar om företagets relationer med medarbetare och fackliga organisationer. Boken innehåller även avsnitt om företagsförvärv och inrangeringsförhandlingar, övertalighetshantering, lön och löneförhandlingar m.m. Dessutom beskrivs ett urval av arbetsrättsliga lagar och bestämmelser.

Denna nya upplaga av Förhandlarboken bygger på föregående upplagor men innehåller en uppdaterad beskrivning av de nya reglerna som tillkommit på arbetsmarknaden, bl.a. de nya LAS-reglerna, Huvudavtalet om trygghet och omställning samt GDPR.