.
Författningssamling i statsrätt

Författningssamling i statsrätt

Hedvig Bernitz, Jaan Paju, Lena Sandström, Karin Åhman
Produkt-id: 9363020153175
ID: P000048721
Planerad utgivning under augusti 2024.

337 kr (exkl. moms)

Författningssamling i statsrätt

Författningssamling i statsrätt

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Denna författningssamling innehåller svensk och europeisk lagtext. Den omfattar våra fyra grundlagar, dvs. RF, TF, YGL och SO, samt riksdagsordningen och annan svensk lagstiftning som kompletterar eller ansluter till dessa författningar. Den innehåller dessutom Europakonventionen, som är aktuell både som europarätt och som svensk lag, samt EU:s unionsfördrag, funktionsfördrag, rättighetsstadga och protokoll om tillämpning av subsidiaritet- och proportionalitetsprinciperna.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/produkt-bild-saknas.png", "type"=>"print", "product_id"=>"P000048721", "primary"=>"true", "verkid"=>"353343D759C7E5C885258274002DBEF0", "subject_areas"=>["Offentlig rätt"], "datechanged"=>"2024-06-14", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1226", "id"=>"9648294E83283498C1257868002A1999", "role"=>"Redaktör", "firstname"=>"Hedvig", "lastname"=>"Bernitz"}, {"contact_id"=>"1926", "id"=>"FFC9925C5FD0D141C12578B2003EE724", "role"=>"Redaktör", "firstname"=>"Jaan", "lastname"=>"Paju"}, {"contact_id"=>"0824", "id"=>"578514DD39892D72C12575CA00401B5D", "role"=>"Redaktör", "firstname"=>"Lena", "lastname"=>"Sandström"}, {"contact_id"=>"1386", "id"=>"AC1148C3EA99711CC12578FB00415F26", "role"=>"Redaktör", "firstname"=>"Karin", "lastname"=>"Åhman"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"true", "notification_no"=>"10", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "priceresellers"=>"236", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"IN PRODUCTION", "published"=>"2024", "publicerat_datum"=>"2024-08-12", "publicerat_timestamp"=>1723420800, "marclass"=>"BRONZE TITLE", "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}