.
Författningssamling i statsrätt

Författningssamling i statsrätt

Hedvig Bernitz, Jaan Paju, Lena Sandström, Karin Åhman
33100

331 kr (exkl. moms)

Författningssamling i statsrätt

Författningssamling i statsrätt

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Denna författningssamling innehåller svensk och europeisk lagtext som används på kursen i Statsrätt vid Juridiska Institutionen, Stockholms universitet. Författningssamlingen omfattar våra fyra grundlagar, dvs. RF, TF, YGL och SO, samt riksdagsordningen och annan svensk lagstiftning som kompletterar eller ansluter till dessa författningar. Den innehåller dessutom Europakonventionen, som är aktuell både som europarätt och som svensk lag, samt EU:s unionsfördrag, funktionsfördrag, rättighetsstadga och protokoll om tillämpning av subsidiaritet- och proportionalitetsprinciperna.

Samlingen är primärt avsedd för kurser i europarätt och statsrätt på universitetsnivå, särskilt med avseende på kursen i statsrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Den kan givetvis också utgöra ett hjälpmedel för yrkesverksamma jurister och andra som kommer i kontakt med europarättsliga och statsrättsliga frågor.

Denna sjätte upplaga innehåller aktuell lagstiftning per 1 juli 2023.