Författningssamling i rättsinformatik
Norstedts Juridik

Författningssamling i rättsinformatik

27100

271 kr

FÖRFATTNINGSSAMLING I RÄTTSINFORMATIK är anpassad till kursen Rättsinformatik som ges på Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Avsikten är att materialet ska vara behändigt även vid annan utbildning och praktik som avser juridiken i det digitaliserade samhället.Innehållet är aktuellt per den 1 juli 2016.Författningssamlingen i rättsinformatik kompletteras av en rättsfallssamling inom samma ämnesområde.
Produktdetaljer: