Författningssamling i polisrätt
Norstedts Juridik

Författningssamling i polisrätt

33600

336 kr

Författare:
Tord Josefson
Författningar i polisrätt samlar de mest centrala lagarna med relevans för den polisiära verksamheten. Här presenteras rättsnormer från olika rättsområden såsom t.ex. offentlig rätt, straffrätt, processrätt ochsocialrätt.Boken riktar sig i första hand till studerande vid polisutbildningen menkan förstås lika väl användas av polisanställda som av jurister och andramed intresse för den polisiära juridiken.Författningarna återges som de lyder den 1 juli 2018.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 842
  • Utgiven: 2018
  • ISBN: 978-913920866-2