.
Författningssamling i internationell privat- och processrätt

Författningssamling i internationell privat- och processrätt

Michael Bogdan, Patrik Lindskoug
29000

290 kr (exkl. moms)

Författningssamling i internationell privat- och processrätt

Författningssamling i internationell privat- och processrätt

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Under de senaste åren har den internationella privat- och processrätten genomgått en dramatisk utveckling, i första hand med anledning av att den blivit en central och integrerad del av EU-samarbetet. Stora delar av ämnets centrala regelverk utgörs idag av direkt tillämpliga EU-förordningar och svenska regler avsedda att implementera olika EU-direktiv. Även de autonoma svenska reglerna har ändrats på åtskilliga punkter. Denna författningssamling, som i första hand är avsedd att utgöra ett hjälpmedel inom den akademiska juridikutbildningen, innehåller de viktigaste i Sverige den 1 juli 2022 gällande internationellt privat- och processrättsliga bestämmelserna samt vissa nya regler vilka ännu inte börjat tillämpas.

Professor Michael Bogdan och docent Patrik Lindskoug är båda verksamma vid Juridiska fakulteten i Lund.