Författningssamling i förvaltningsrätt
Norstedts Juridik

Författningssamling i förvaltningsrätt

32100

321 kr

Författningssamlingen omfattar viktigare lagar och förordningarinom områdena allmän och speciell förvaltningsrätt, kommunalrättsamt offentlighet och sekretess. För att spegla det europarättsligainflytandet inom det förvaltningsrättsliga området finns ocksåett urval europarättsliga texter. Författningssamlingen är primärtavsedd att tillgodose juristprogrammet vid Stockholms universitetsbehov vid studier av ämnet förvaltningsrätt. Författningssamlingensinnehåll baseras således på upplägget för kursen förvaltningsrätt medförvaltningsprocessrätt, men den kan självklart användas av var ochen som behöver en samlad överblick över olika förvaltningsrättsligaförfattningar.Författningarna återges som de lyder den 1 januari 2017.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 592
  • Utgiven: 2017
  • ISBN: 978-913920822-8