.
Författningssamling i förmögenhetsrätt

Författningssamling i förmögenhetsrätt

Jori Munukka, Johan Sandstedt

2022/23

28100

281 kr (exkl. moms)

Författningssamling i förmögenhetsrätt

Författningssamling i förmögenhetsrätt

Lagerstatus: Få i lager

Om boken

Författningssamlingen innehåller en sammanställning av de mest centrala
författningarna på förmögenhetsrättens område. Boken är primärt framtagen
för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- och högskolenivå
men kan även användas av den som är i behov av en överblickbar samling
av författningar på förmögenhetsrättens område. I syfte att hålla
samlingen lättillgänglig återges en del författningar endast i utdrag.
De rättsfallsreferenser som finns i samlingen är hämtade från Sveriges
Rikes Lag.
Författningarna återges som de lyder den 1 juli 2022.