Författningssamling i förmögenhetsrätt
Norstedts Juridik

Författningssamling i förmögenhetsrätt

25000

250 kr

Författare:
Jori Munukka , Johan Sandstedt
Författningssamlingen innehåller en sammanställning av de mest centralaförfattningarna på förmögenhetsrättens område. Boken är primärtframtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- och högskolenivåmen kan även användas av den som är i behov av en överblickbar samlingav författningar på förmögenhetsrättens område. I syfte att hållasamlingen lättillgänglig återges inte alla författningar i dess helhet.Författningarna återges som de lyder den 1 juli 2016.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 432
  • Utgiven: 2016
  • ISBN: 978-913920802-0