.
Författningshandbok 2023 - bok och onlinetjänst
 • Hälsa och sjukvård
 • Hälso och sjukvård

Författningshandbok 2023 - bok och onlinetjänst

För personal inom hälso- och sjukvård

99900

999 kr (exkl. moms)

Författningshandbok 2023 - bok och onlinetjänst

Författningshandbok 2023 - bok och onlinetjänst

Lagerstatus: Få i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

 • Utgivare: Liber
 • Upplaga: 54
 • Omfång: 1080
 • Utgiven: 2023
 • ISBN/Best.nr: 978-914714755-7
 • Ämnen: Hälsa och sjukvård
 • Taggar: Hälso och sjukvård

Om publikationen

Innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Boken är ett standardverk systematiserat i:

 • 23 avdelningar
 • samt ett omfattande sakregister

Innehåller även nio orienterande uppsatser som bl.a. beskriver

 • hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar
 • reglerna kring delegering
 • hur man läser och tolkar författningstexter

Sedan förra årets upplaga har det som tillkommit nya lagar och förordningar samtidigt som några helt har upphört eller ersatts av nya. Sammanlagt rör det sig om

knappt 80 uppdateringar av olika slag.

Exempel på nyheter i årets utgåva: de relativt stora förändringarna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (SFS 1993:387). I och med dessa stärks den personliga assistansen, främst när det gäller grundläggande behov. En annan nyhet är lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation (SFS 2022:913). Enligt denna ska vård- och omsorgsgivare kunna ta del av personuppgifter hos andra vård- och omsorgsgivare genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande. Lagen omfattar även åtgärder för att för att stärka vårdtagarens integritet, liksom ett starkare skydd för barns samtycke till behandling av personuppgifter.