Författningshandbok 2019 - bok och onlinetjänst
Liber

Författningshandbok 2019 - bok och onlinetjänst

87000

870 kr (exkl. moms)

Hälso- och sjukvårdens egen lagbok!
  Nya författningar sedan förra utgåvan är bland annat
 • Dataskyddsförordningen (GDPR). Förordningen har tagits med dels för att personuppgiftslagen upphört, dels för att den medför förändringar i bland annat patientdatalagen. Som patient kan man inte åberopa rätten att få sina uppgifter borttagna ur ett patientregister, vilket man däremot kan som deltagare eller patient i ett forskningsprojekt.
 • Etikprövningsmyndigheten inrättas under 2019 och ska samla all etikprövning av forskning som rör människor. Dess uppdrag är att effektivisera handläggningen av ansökningar om etikprövning och göra den mer enhetlig över landet. Bestämmelser kring detta finns i lag om etikprövning om forskning som avser människor (SFS 2003:460).
 • Reglerna för vårdgarantin har ändrats, i och med en ny paragraf i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30). En patient har nu rätt att få en bedömning inom tre dagar till skillnad från tidigare sju. Bedömningen gjordes tidigare enbart av läkare, men kan nu även göras av annan legitimerad personal inom primärvården.
 • Icke-legitimerad ambulanspersonal har rätt att iordningställa och ge läkemedel med stöd av ett generellt direktiv enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37)
 • Ny lag om försäkringsmedicinska utredningar (SFS 2018:744) gäller från 1 januari 2019. Enligt den ska landsting på begäran av Försäkringskassan utföra försäkringsmedicinska utredningar för att utreda en individs rätt till ersättning. Dessa utredningar ska dock inte betraktas som hälso- och sjukvård.
Boken är sammanställd av Camilla Heise Löwgren som är leg. sjuksköterska och jur.kand. Hon arbetar som jurist hos en stor vårdgivare och föreläser även inom området medicinsk juridik för bland annat studenter, sjukvårdspersonal och patientorganisationer. Vill du abonnera på boken? Teckna en stående beställning så får du nästa års utgåva automatiskt. Kontakta vår kundtjänst så hjälper dom dig.
Produktdetaljer:
 • Utgivare: Liber
 • Omfång: 980
 • Utgiven: 2019
 • ISBN: 978-914713131-0