Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning. Prop. 2017/18:142
Finansdepartementet

Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning. Prop. 2017/18:142

14400

144 kr (exkl. moms)

Propositionen innehåller förslag som syftar till att anpassa lagar på finansmarknadsområdet till EU:s nya dataskyddsförordning. Förslagen innebär framför allt att hänvisningar till personuppgiftslagen tas bort och i vissa fall ersätts av hänvisningar till dataskyddsförordningen.
Produktdetaljer: