Författnings- och rättsfallssamling i familjerätt
Norstedts Juridik

Författnings- och rättsfallssamling i familjerätt

26400

264 kr

Författare:
Chris Lau , Pernilla Leviner
Denna författnings- och rättsfallssamling innehåller centrala författningaroch belysande rättsfall på familjerättens område. Boken är primärtframtagen för kurserna i familjerätt på universitet och högskola, menkan även användas av den som är i behov av en samlad familjerättsligöverblick.Författningarna återges som de lyder den 1 juli 2016.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 348
  • Utgiven: 2016
  • ISBN: 978-913920776-4