Författningar om uppbörd 1998
Riksskatteverket

Författningar om uppbörd 1998

25000

250 kr (exkl. moms)

En sammanställning av lagar och förordningar som reglerar uppbörds- och avgiftsfrågor. Författningstexterna återges i sin lydelse den 1 januari 1998. Den nya skattebetalningslagen (SBL) och skattebetalningsförordningen (SBF) har tagits in i slutet av årets utgåva. Dessutom finns en sammanställning av vilka bestämmelser i SBL som har sin motsvarighet i uppbördslagen (UBL), lagen om uppbörd av socialavgifter (USAL) och mervärdesskattelagen. Omvänt redovisas vilka bestämmelser i UBL och USAL som har en motsvarighet i SBL. Hänvisningar görs till även föreskrifter m.m. från Riksskatteverket, Centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden (CFU) eller Centrala uppbördsnämnden (CUN).

RSV 400 utg. 20. Ny titel i 2000 års utgåva