Författningar i socialrätt
Norstedts Juridik

Författningar i socialrätt

36400

364 kr (exkl. moms)

Författningssamlingen innehåller de viktigaste författningarna på socialrättens område som de lyder den 1 juli 2013. Boken är avsedd för kurser på socionomutbildningarna, universitet och högskola och vidareutbildningar. De rättsfallsreferenser som finns i samlingen är hämtade från Sveriges Rikes Lag (lagboken).Följande författningar i fulltext:RFTFOffentlighets-och sekretesslagFörvaltningslagFörvaltningsprocesslagKommunallagSocialtjänstlagSocialtjänstförordningHälso- och sjukvårdslagLag om stöd och service till vissa funktionshindradeLag med särsklida bestämmelser om vård av ungalag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdareLag om vård av missbrukare i vissa fallLag om valfrihetssystemLag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens områdeKonsumentköplagLag om anställningsskyddLag om medbestämmande i arbetslivetUtlänningslagFöljande i urval:SFB som består av delurvalet Avd. A–D samt H,FB som består av delurvalet kap. 1–4, 6, 7, 9–14, 16, 19 samt 21 ochBrB som består av delurvalet kap.1–17, 20, 23, 24 samt 25–32.Jordabalken består av delurvalet kap 12.I supplement som utges under januari 2014 tillkommer följande författningar i fulltext som de lyder den 1 januari 2014:Lag om psykiatrisk tvångsvårdSambolagLag om mottagande av asylsökandeLag om medling vid anledning av brottLag om offentligt biträdeLag om särskild företrädare för barn
Under januari 2014 utges ett kompletterande supplement till författningssamlingen. Boken går att beställa när detta supplement inbladats i boken.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 657
  • Utgiven: 2013
  • ISBN: 978-913911387-4