.
Författningar för statliga arbetsgivare 2023
  • Offentlig rätt
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Offentlig förvaltning
  • Arbetsrätt

Författningar för statliga arbetsgivare 2023

I urval av Arbetsgivarverket

61500

615 kr (exkl. moms)

Författningar för statliga arbetsgivare 2023

Författningar för statliga arbetsgivare 2023

Lagerstatus: Få i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

  • Utgivare: Arbetsgivarverket
  • Upplaga: 1
  • Utgiven: 2023
  • ISBN/Best.nr: 978-917223911-1
  • Ämnen: Offentlig rätt, Arbetsrätt och arbetsliv
  • Taggar: Offentlig förvaltning, Arbetsrätt

Om publikationen

Stora förändringar i anställningsskyddslagen

Under 2022 genomfördes stora förändringar i anställningsskyddslagen. Dels förändrades bland annat reglerna om information om anställningen i och med implementeringen av det så kallade villkorsdirektivet, dels röstade Riksdagen igenom förslaget om Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, prop. 2021/22:176. Utöver de omfattande förändringarna i anställningsskyddslagen ändrades samtidigt ett stort antal andra författningar, till exempel lagen om facklig förtroendemans ställning och lagen om uthyrning av arbetstagare. Författningsboken 2023 är uppdaterad i enlighet med dessa förändringar.

Regelverket för statlig anställning!
Innehåller författningar om främst statliga anställnings- och arbetsvillkor som inte är reglerade i kollektivavtal t.ex:

MBL - medbestämmandelagen
LAS - lagen om anställningsskydd
LOA - lagen om offentlig anställning
OSL - offentlighets- och sekretesslagen
FL - förvaltningslagen
GDPR - Dataskyddsförordningen
ATL - arbetstidslagen
AML - arbetsmiljölagen
DL - diskrimineringslagen