Under perioden 15-17/11 kommer vi att genomföra systemarbete i vår webshop. Detta kan medföra vissa störningar.
Författningar för statliga arbetsgivare 2018
Arbetsgivarverket

Författningar för statliga arbetsgivare 2018

44000

440 kr (exkl. moms)

Regelverket för statlig anställning!Innehåller författningar om främst statliga anställnings- och arbetsvillkor som inte är reglerade i kollektivavtal.
Abonnera på Författningar för statliga arbetsgivare! Teckna stående order