Förfarandet beträffande arbetsgivares/uppdragsgivares ansvarighet för arbetsgivaravgift och arbetstagares skatt m.m., upphävda anvisningar
Riksskatteverket

Förfarandet beträffande arbetsgivares/uppdragsgivares ansvarighet för arbetsgivaravgift och arbetstagares skatt m.m., upphävda anvisningar

2500

25 kr (exkl. moms)

Upphäver RSV Du 1987:3 den 1 juli 2003.

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.