.
Företagsrekonstruktion
  • Förmögenhetsrätt
  • Insolvensrätt

Företagsrekonstruktion

Marie Karlsson-Tuula, Annina H. Persson

i teori och praktik

0
Företagsrekonstruktion
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

FÖRETAGSREKONSTRUKTION i teori och praktik syftar till att belysa lagen om företagsrekonstruktion ur såväl ett rättsteoretiskt som ett praktiskt perspektiv. Boken är i huvudsak rättsteoretisk men i bilagorna ges även exempel på innehållet, bl.a. i en rekonstruktionsplan och en rekonstruktörsberättelse.
Företagsrekonstruktion i teori och praktik innehåller vidare en instruktion som kan överlämnas till det rekonstruerande företaget och som gäldenären förbinder sig att följa under förfarandet. Instruktionen ska förhindra att gäldenären handlar illojalt.
Exempel ges också på ett administrationsavtal som bl.a. syftar till att skydda banker och andra innehavare av förmånsrätt mot kreditförluster.
Dessutom inkluderas etiska riktlinjer för rekonstruktörersom har tagits fram av Institutet för företagsrekonstruktion, IFFR.
Företagsrekonstruktion - i teori och praktik vänder sig främst till praktiserande jurister men lämpar sig även som kurslitteratur på landets rättsvetenskapliga utbildningar.

ANNINA H. PERSSON är professor i civilrätt vid Örebro universitet. Hon undervisas och forskar inom den centrala förmögenhetsrätten och är författare till ett flertal böcker och artiklar inom området. Hon har tjänstgjort som expert i ett flertal utredningar på såväl Finans-, Justitie- och Näringsdepartementet. Annina H. Persson är även ledamot i Akademin för insolvensrätt vid Karlstads universitet.
MARIE KARLSSON-TUULA är juris doktor och professor i civilrätt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Författare till ett flertal verk och artiklar på området. Initiativtagare till inrättande av Akademin för insolvensrätt vid Karlstads universitet samt för bildandet av insolvensrättslig tidskrift, InraTi. har tidigare arbetat som polischef, åklagare och adjungerad ledamot av hovrätten.