.
Företagsöverlåtelser
  • Associationsrätt

Företagsöverlåtelser

Magnus Forssman

En introduktion till den legala processen

0
Företagsöverlåtelser
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Företagsöverlåtelser – en introduktion till den legala processen är en övergripande och praktiskt inriktad handbok avseende den legala processen vid överlåtelser av ej noterade aktiebolag. Boken fokuserar på den juridiska rådgivarens praktiska arbete i processen och överlåtelseavtalets utformning utifrån gällande rätt. De olika stegen i processen, t.ex. due diligence, avtalsförhandling och tillträde, behandlas utförligt med en mängd exempel från affärslivet. Den tredje upplagan innehåller, förutom uppdaterade referenser till aktuell praxis och doktrin, även ett nytt och utförligt kapitel om garantiförsäkringar.

Boken vänder sig till bolagsjurister, advokater, domare och studenter eller andra som har behov av att snabbt inhämta kunskap om hanteringen av företagsöverlåtelser.