Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy. Prop. 2015/16:193
Justitiedepartementet

Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy. Prop. 2015/16:193

23000

230 kr (exkl. moms)

Regeringen föreslår att alla företag av en viss storlek ska upprätta en hållbarhetsrapport med upplysningar om miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Rapporten ska beskriva bland annat företagets policy i hållbarhetsfrågor och de väsentliga risker som är kopplade till företagets verksamhet. Företagets revisor ska kontrollera om en hållbarhetsrapport har upprättats. Även vissa koncerner ska hållbarhetsrapportera.

Vidare föreslås att vissa noterade bolag i sin bolagsstyrningsrapport ska upplysa om den mångfaldspolicy som tillämpas för styrelsen, med avseende på exempelvis ålder, kön, utbildning och yrkesbakgrund.

Rapporteringskraven, som bygger på ett EU-direktiv, ska göra informationen om hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor mer öppen och jämförbar. Regeringens förslag har till syfte att stödja och utveckla företagens arbete med frågorna.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 212
  • Utgiven: 2016
  • Serie: Prop. 2015/16:193
  • ISBN/Best.nr: PROP1516193
  • Ämnen: Arbetsliv, Ekonomi & Näringsliv, Energi & Miljö, Sociala frågor