Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy. Ds 2014:45
Justitiedepartementet

Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy. Ds 2014:45

20000

200 kr

Föreslår ändringar i bl.a. årsredovisningslagen (1995:1554) med anledning av direktivet. Det föreslås att alla stora företag, företag av allmänt intresse och sådana moderföretag i stora koncerner ska upprätta en hållbarhetsrapport med icke-finansiella upplysningar.Vidare föreslås att vissa noterade bolag i sin bolagsstyrningsrapport ska upplysa om den mångfaldspolicy som tillämpas i fråga om styrelsen.
Teckna stående order på Ds från Justitiedepartementet!
Produktdetaljer: