Företagare i de sociala trygghetssystemen. SOU 2019:41
  • Arbetsliv
  • Ekonomi & Näringsliv

Företagare i de sociala trygghetssystemen. SOU 2019:41

Betänkande från Utredningen om ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv - för tillväxt och innovation (N 2018:03)

18400

184 kr (exkl. moms)

Företagare i de sociala trygghetssystemen. SOU 2019:41

Företagare i de sociala trygghetssystemen. SOU 2019:41

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.

Om publikationen

Utredningens analys visar att företagare har ett något lägre nyttjande av förmånerna i sjuk- och föräldraförsäkringen än anställda. Samtidigt finns också skillnader mellan kvinnor och män, inte minst i föräldraförsäkringen, och mellan olika företagsformer samt över livscykeln. Generellt bedömer utredningen att mer behöver göras för att nå ut till företagare med bra stöd och information om regler och villkor i försäkringarna. I betänkandet bedöms fortsatta åtgärder och analyser vara angelägna, bland annat vad gäller:
  • SGI för företagare med enskild firma,
  • reglerna för karens och sjuklön,
  • webbaserad information och stöd till företagare samt
  • utvecklade e-tjänster.

Särskild utredare: Gunilla Nordlöf
Se längre ned för hänvisning till direktivet som utredningen arbetat utifrån.