Företagare i de sociala trygghetssystemen. SOU 2019:41
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Ekonomi

Företagare i de sociala trygghetssystemen. SOU 2019:41

Betänkande från Utredningen om ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv - för tillväxt och innovation (N 2018:03)

18400

184 kr (exkl. moms)

Företagare i de sociala trygghetssystemen. SOU 2019:41

Företagare i de sociala trygghetssystemen. SOU 2019:41

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.

 • Utgivare: Näringsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 133
 • Utgiven: 2019
 • Serie: SOU 2019:041
 • ISBN/Best.nr: 978-913824963-5
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Ekonomi
 • Taggar:

Om publikationen

Utredningens analys visar att företagare har ett något lägre nyttjande av förmånerna i sjuk- och föräldraförsäkringen än anställda. Samtidigt finns också skillnader mellan kvinnor och män, inte minst i föräldraförsäkringen, och mellan olika företagsformer samt över livscykeln. Generellt bedömer utredningen att mer behöver göras för att nå ut till företagare med bra stöd och information om regler och villkor i försäkringarna. I betänkandet bedöms fortsatta åtgärder och analyser vara angelägna, bland annat vad gäller:
 • SGI för företagare med enskild firma,
 • reglerna för karens och sjuklön,
 • webbaserad information och stöd till företagare samt
 • utvecklade e-tjänster.

Särskild utredare: Gunilla Nordlöf
Se längre ned för hänvisning till direktivet som utredningen arbetat utifrån.