Företagandets förutsättningar
Finansdepartementet

Företagandets förutsättningar

24000

240 kr

Den svenska ägarbeskattningen bygger delvis på att skatter har begränsade effekter på företagande och kapitalbildning. I senare tids forskning framhålls att skatternas utformning har större betydelse. I rapporten diskuteras bl.a. följande frågor:
  • bygger den svenska ägarbeskattningen på felaktiga förutsättningar?
  • vad kan göras för att stärka incitamenten att driva och utveckla företag?
  • vilka effekter uppstår när investeringar finansieras med eget respektive lånat kapital?
Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). ESO ligger under Finansdepartementet.
Produktdetaljer: