Företag inom svensk massa- och pappersindustri
Vinnova

Företag inom svensk massa- och pappersindustri

21400

214 kr

Denna analys av Sveriges massa- och pappersindustri åren 2007 – 2012 är en i en serie analyser av struktur, strategiska områden för förnyelse samt forsknings- och innovationssamarbete för olika näringsgrenar som VINNOVA initierat. Det övergripande syftet är att erbjuda ett kunskapsunderlag som kan användas i strategiprocesser och i dialogen mellan innovationssystemets aktörer.
Produktdetaljer: