Företag inom svensk massa- och pappersindustri
Vinnova

Företag inom svensk massa- och pappersindustri

2007-2012

21400

214 kr (exkl. moms)

Denna analys av Sveriges massa- och pappersindustri åren 2007 – 2012 är en i en serie analyser av struktur, strategiska områden för förnyelse samt forsknings- och innovationssamarbete för olika näringsgrenar som VINNOVA initierat. Det övergripande syftet är att erbjuda ett kunskapsunderlag som kan användas i strategiprocesser och i dialogen mellan innovationssystemets aktörer.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Vinnova
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 72
  • Utgiven: 2014
  • Serie: Vinnova Analys 2014:08
  • ISBN/Best.nr: 978-918753720-2
  • Ämnen: Utbildning & Forskning