.
Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011
  • Ekonomi
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011

21400

214 kr (exkl. moms)

Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011

Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011

  • Utgivare: Vinnova
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 98
  • Utgiven: 2013
  • ISBN/Best.nr: 978-918651788-5
  • Ämnen: Ekonomi, Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Taggar:

Om publikationen

Denna studie av företagen inom miljötekniksektorn är en i en serie analyser av struktur, strategiska områden för förnyelse samt forsknings- och innovationssamarbete för olika näringsgrenar som VINNOVA tagit initiativ till.

Det övergripande syftet är att fördjupa kunskapsunderlaget för att användas i strategiprocesser och i dialogen med och mellan innovationssystemets aktörer.

Nyligen avslutade eller pågående studier inkluderar: Life Science; Fordon; Kemi; Gruv och mineral; Metaller; Maritima; Skog, massa och papper; Informations- och kommunikationsteknik samt Energi. Studierna genomförs med samma metodik men med viss anpassning till näringsgrenarnas olika karaktäristika. VINNOVA avser att komplettera studierna med analyser av andra näringsgrenar, andra aspekter av innovationssystemen och internationell kontext.

Miljötekniska lösningar syftar till effektivare eller minskad resursanvändning av både råvaror och energi, minskade förorenande utsläpp och rening av förorenad livsmiljö. Förväntningarna är stora att miljötekniska lösningar ska fortsätta att bidra till sådana förbättringar och bli vedertagen teknik samtidigt som utvecklingen leder till arbetstillfällen och tillväxt i innovativa företag.