Företag inom informations- och kommunikationsteknik i Sverige 2007 - 2011
Vinnova

Företag inom informations- och kommunikationsteknik i Sverige 2007 - 2011

21400

214 kr (exkl. moms)

Studie om informations- och kommunikationsteknik (IKT) 2007-2011Syftet är att sammanställa data över ITK-sektorn, som sedan bl.a. ska samlas i en databas som det ska gå att utforma olika typer av presentationer från. Företagsdata såsom omsättning, antal sysselsatta, konkurser mm ska gå att finna.