Företag inom fordonsindustrin 2006-2010
 • Ekonomi
 • Offentlig rätt
 • Skola och utbildning

Företag inom fordonsindustrin 2006-2010

Nationella, regionala och sektoriella klusterprofiler som underlag för analys- och strategiarbete

20400

204 kr (exkl. moms)

Företag inom fordonsindustrin 2006-2010

Företag inom fordonsindustrin 2006-2010

 • Utgivare: Vinnova
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 84
 • Utgiven: 2012
 • Serie: Vinnova Analys 2012:06
 • ISBN/Best.nr: 978-918651767-0
 • Ämnen: Ekonomi, Offentlig rätt, Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

Denna studie av fordonsindustrin är inriktad på att kunna identifiera internationellt konkurrenskraftiga kunskapskoncentrationer i landet som utgör viktiga delar av kompetenskluster som ytterligare skulle kunna stärkas, i syfte att öka konkurrenskraften i Sveriges fordonsindustri ytterligare. Skriften redovisar därför så långt det är möjligt verksamheter där de finns geografiskt. För att inte missa viktiga samband inom koncerner har de stora fordonstillverkarna redovisats i ett separat avsnitt där deras verksamhet framgår.