Företag inom fordonsindustrin 2006-2010
Vinnova

Företag inom fordonsindustrin 2006-2010

Nationella, regionala och sektoriella klusterprofiler som underlag för analys- och strategiarbete

20400

204 kr (exkl. moms)

Denna studie av fordonsindustrin är inriktad på att kunna identifiera internationellt konkurrenskraftiga kunskapskoncentrationer i landet som utgör viktiga delar av kompetenskluster som ytterligare skulle kunna stärkas, i syfte att öka konkurrenskraften i Sveriges fordonsindustri ytterligare. Skriften redovisar därför så långt det är möjligt verksamheter där de finns geografiskt. För att inte missa viktiga samband inom koncerner har de stora fordonstillverkarna redovisats i ett separat avsnitt där deras verksamhet framgår.

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Vinnova
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 84
  • Utgiven: 2012
  • Serie: Vinnova Analys 2012:06
  • ISBN/Best.nr: 978-918651767-0
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Trafik & Transporter, Utbildning & Forskning