Företag i tåg- och järnvägsbranschen i Sverige 2007-2013
Vinnova

Företag i tåg- och järnvägsbranschen i Sverige 2007-2013

21400

214 kr (exkl. moms)

Tåg- och järnvägsbranschen i Sverige har sina rötter i den första industrialiseringen under 1800-talet i Sverige. Idag utgörs den av samhällsbyggare, högteknologisk ingenjörskonst och nationella och globala operatörer. Tåg- och järnvägsföretagen i Sverige är en förutsättning för framgångsrika transporter av personer och gods i ett vidsträckt land och lyfts ofta fram som föregångare till miljö- och energiomställning. Segmentet har en stark koppling till offentliga infrastrukturinvesteringar och de politiska besluten behöver ha långsiktig bäring.

I denna studie inkluderas de företag som har huvudfokus inom tåg- och järnvägsbranschen och studien analyserar inte andra delar, eller funktioner, i innovationssystemet.
  • År 2013 omfattade tåg- och järnvägsindustrin 288 företag med sammanlagt 24 856 anställda i Sverige.
  • Branschens sammanlagda nettoomsättning för 2013 uppgår till 62,4 miljarder kronor.
  • De tio företagen med flest anställda står tillsammans för 69 procent av branschens anställda, och de tio företagen med högst nettoomsättning står för 66 procent av branschens nettoomsättning.

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Vinnova
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 85
  • Utgiven: 2015
  • Serie: Vinnova Analys 2015:4
  • ISBN/Best.nr: 978-918753731-8
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Energi & Miljö, Trafik & Transporter, Utbildning & Forskning