.
Företag i tåg- och järnvägsbranschen i Sverige 2007-2013
 • Ekonomi
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Offentlig rätt
 • Skola och utbildning

Företag i tåg- och järnvägsbranschen i Sverige 2007-2013

21400

214 kr (exkl. moms)

Företag i tåg- och järnvägsbranschen i Sverige 2007-2013

Företag i tåg- och järnvägsbranschen i Sverige 2007-2013

 • Utgivare: Vinnova
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 85
 • Utgiven: 2015
 • ISBN/Best.nr: 978-918753731-8
 • Ämnen: Ekonomi, Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Offentlig rätt, Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

Tåg- och järnvägsbranschen i Sverige har sina rötter i den första industrialiseringen under 1800-talet i Sverige. Idag utgörs den av samhällsbyggare, högteknologisk ingenjörskonst och nationella och globala operatörer. Tåg- och järnvägsföretagen i Sverige är en förutsättning för framgångsrika transporter av personer och gods i ett vidsträckt land och lyfts ofta fram som föregångare till miljö- och energiomställning. Segmentet har en stark koppling till offentliga infrastrukturinvesteringar och de politiska besluten behöver ha långsiktig bäring.

I denna studie inkluderas de företag som har huvudfokus inom tåg- och järnvägsbranschen och studien analyserar inte andra delar, eller funktioner, i innovationssystemet.
 • År 2013 omfattade tåg- och järnvägsindustrin 288 företag med sammanlagt 24 856 anställda i Sverige.
 • Branschens sammanlagda nettoomsättning för 2013 uppgår till 62,4 miljarder kronor.
 • De tio företagen med flest anställda står tillsammans för 69 procent av branschens anställda, och de tio företagen med högst nettoomsättning står för 66 procent av branschens nettoomsättning.