Företag i energibranschen i Sverige
 • Ekonomi
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Skola och utbildning

Företag i energibranschen i Sverige

2007-2011

21400

214 kr (exkl. moms)

Företag i energibranschen i Sverige

Företag i energibranschen i Sverige

 • Utgivare: Vinnova
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 88
 • Utgiven: 2013
 • Serie: Vinnova Analys 2013:14
 • ISBN/Best.nr: 978-918651799-1
 • Ämnen: Ekonomi, Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

Inom ramen för VINNOVAs omvärldsbevakning genomförs nu en serie analyser av näringslivets struktur, strategiska områden för förnyelse samt forsknings- och innovationssamarbete för ett antal näringsgrenar. Nyligen avslutade eller pågående studier inkluderar: Life Science; Fordon; Gruv och mineral; Metaller; Kemi; Maritima; Massa och papper; Informations- och kommunikationsteknik samt Miljöteknik.

Studierna genomförs med samma metodik men med viss anpassning till näringsgrenarnas olika karaktäristika. VINNOVA avser att komplettera studierna med analyser av andra näringsgrenar, andra aspekter av innovationssystemen och internationell kontext. Dessutom är ambitionen att fortsätta följa näringsgrenarnas utveckling för att fånga trender, förnyelse och strukturomvandling.

Denna studie är en omfattande analys av energibranschen. Mer än 3 000 företag har analyserats ett och ett, kategoriserats och systematiserats i en databas som bl.a. omfattar bokslutsdata, antal anställda, geografisk spridning, FoU- och miljöaspekter samt branschspecifika särdrag. Dessa data har sedan analyserats ur ett flertal perspektiv.