Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:10) om kurser för programmet för estetiska verksamheter i gymnasiesärskolan. SKOLFS 2013 164-180
Skolverket

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:10) om kurser för programmet för estetiska verksamheter i gymnasiesärskolan. SKOLFS 2013 164-180

9800

98 kr

Detta häfte innehåller SKOLFS nr 2013 nr 164 till och med SKOLFS 2013 nr 180.
Ingår i SKOLFS 2013:164-180. 48 s.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: