Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m. SKOLFS 2014:1
Skolverket

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m. SKOLFS 2014:1

7000

70 kr (exkl. moms)

Skolfs 2014:1
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Skolverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 8
  • Utgiven: 2014
  • Serie: SKOLFS 2014:1
  • ISBN/Best.nr: 83314-01
  • Ämnen: Utbildning & Forskning