Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:12) om bedömningsgrunder för de färdighetsprov som ska utgöra grund för antagning till dansarutbildningen. SKOLFS 2014:8-9
Skolverket

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:12) om bedömningsgrunder för de färdighetsprov som ska utgöra grund för antagning till dansarutbildningen. SKOLFS 2014:8-9

7000

70 kr

Skolfs 2014:8-9
Ingår i SKOLFS 2014:8-9. 8 s.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: