Föreskrifter i anslutning till valförordningen (2005:874)
Valmyndigheten

Föreskrifter i anslutning till valförordningen (2005:874)

6300

63 kr (exkl. moms)

Innehåller bestämmelser om:

  • avgifter vid beställning av valsedlar och kuvert
  • papperskvalitet och färgnyanser m.m.
  • utformningen av röstkort, kuvert och omslag
  • blanketter för röstlängd, protokoll och väljarförteckningar
  • vilken administrativ information som skall finnas i protokoll som förs av valnämnderna och länsstyrelserna
Produktdetaljer: