Föreskrifter i anslutning till förordningen (2008:1280) om val till Sametinget
Valmyndigheten

Föreskrifter i anslutning till förordningen (2008:1280) om val till Sametinget

6300

63 kr (exkl. moms)

Innehåller bestämmelser om:
 • avgifter vid beställning av valsedlar
 • papperskvalitet för valsedlar och vilken administrativ information som ska finnas på dessa
 • utformningen av kuvert och omslag
 • blanketter för röstlängd, kuvert och väljarförteckning
 • vilken administrativ information som skall finnas i protokoll som förs av länsstyrelsen
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Valmyndigheten
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 8
 • Utgiven: 2009
 • Serie: VALFS 2008:02
 • ISBN/Best.nr: 21208-02
 • Ämnen: Offentlig förvaltning