Föreskrifter i anslutning till förordningen (2008:1280) om val till Sametinget
Valmyndigheten

Föreskrifter i anslutning till förordningen (2008:1280) om val till Sametinget

6300

63 kr (exkl. moms)

Innehåller bestämmelser om:

  • avgifter vid beställning av valsedlar
  • papperskvalitet för valsedlar och vilken administrativ information som ska finnas på dessa
  • utformningen av kuvert och omslag
  • blanketter för röstlängd, kuvert och väljarförteckning
  • vilken administrativ information som skall finnas i protokoll som förs av länsstyrelsen
Produktdetaljer: