.
Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning. SOU 2018:30
  • Offentlig rätt
  • Straffrätt

Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning. SOU 2018:30

Betänkande från Utredningen om regeländringar för vissa hemliga tvångsmedel

15000

150 kr (exkl. moms)

Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning. SOU 2018:30

Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning. SOU 2018:30

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 98
  • Utgiven: 2018
  • ISBN/Best.nr: 978-913824788-4
  • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt
  • Taggar:

Om publikationen

Lättare för brottsbekämpande myndigheter att få tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation när kriminella för att undvika avlyssning byter sin telefon eller sitt sim-kort.

I vissa kriminella sammanhang är det vanligt att byta telefon eller att använda flera sim-kort för att inte bli avlyssnad. I dag måste åklagare infinna sig personligen vid ett sammanträde i domstol vid begäran om tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. När en kriminell person till exempel byter sim-kort för att undvika avlyssning måste processen i domstolen upprepas för att få tillstånd till avlyssning. Det här utgör ett problem för brottsbekämpande myndigheter. Det finns risk att personer av intresse i pågående brottsutredningar kan undvika avlyssning under en tid och upprättandet av nya tillstånd tar dessutom rättsväsendets resurser i anspråk.

Utredningen föreslår att domstolar får möjlighet att avgöra om ett sammanträde behövs i det enskilda fallet. Om det inte behövs får domstolen pröva frågan om tillstånd till avlyssning på handlingarna i ärendet. Det här tillvägagångsättet sparar tid och resurser för rättsväsendet.

Särsklid utredare: Petra Lundh

Se länk längre ned till propositionen, utgiven 2020, som följt på utredningens förslag.