Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning. SOU 2018:30
Justitiedepartementet

Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning. SOU 2018:30

Betänkande från Utredningen om regeländringar för vissa hemliga tvångsmedel

15000

150 kr (exkl. moms)

Lättare för brottsbekämpande myndigheter att få tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation när kriminella för att undvika avlyssning byter sin telefon eller sitt sim-kort.

I vissa kriminella sammanhang är det vanligt att byta telefon eller att använda flera sim-kort för att inte bli avlyssnad. I dag måste åklagare infinna sig personligen vid ett sammanträde i domstol vid begäran om tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. När en kriminell person till exempel byter sim-kort för att undvika avlyssning måste processen i domstolen upprepas för att få tillstånd till avlyssning. Det här utgör ett problem för brottsbekämpande myndigheter. Det finns risk att personer av intresse i pågående brottsutredningar kan undvika avlyssning under en tid och upprättandet av nya tillstånd tar dessutom rättsväsendets resurser i anspråk.

Utredningen föreslår att domstolar får möjlighet att avgöra om ett sammanträde behövs i det enskilda fallet. Om det inte behövs får domstolen pröva frågan om tillstånd till avlyssning på handlingarna i ärendet. Det här tillvägagångsättet sparar tid och resurser för rättsväsendet.

Särsklid utredare: Petra Lundh

Se länk längre ned till propositionen, utgiven 2020, som följt på utredningens förslag.

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 98
  • Utgiven: 2018
  • Serie: SOU 2018:030
  • ISBN/Best.nr: 978-913824788-4
  • Ämnen: Försvar & Säkerhet, Kommunikation & IT, Straffrätt & Rättsväsen