Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. SOU 2014:68
Finansdepartementet

Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. SOU 2014:68

Betänkande från Skatteförenklingsutredningen

28000

280 kr (exkl. moms)

Förslag som innebär att inkomstskattereglerna för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag förenklas.

Utredningen föreslår bland annat att en ny avsättningsmöjlighet, företagsfond, införs som ersätter reglerna om skogskonto, skogsskadekonto, upphovsmannakonto och expansionsfond. Reglerna om periodiseringsfond slopas för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. Två modeller för att beräkna positiv räntefördelning införs, fullständig och förenklad räntefördelning. Negativ räntefördelning slopas.
Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!
Tryckt upplaga: