Förebyggande och behandling av spelmissbruk. Ds 2015:48
Socialdepartementet

Förebyggande och behandling av spelmissbruk. Ds 2015:48

20000

200 kr (exkl. moms)

Spelproblem är ett folkhälsoproblem i Sverige, och drygt två procent av den vuxna befolkningen är problemspelare. Den här Ds:n tar upp förebyggande arbete, stöd och behandling samt forskning och uppföljning.
Teckna stående order på Ds från Socialdepartementet!
Produktdetaljer: