.
Förebygga illegal utförsel av kulturföremål

Förebygga illegal utförsel av kulturföremål

17800

178 kr (exkl. moms)

Förebygga illegal utförsel av kulturföremål

Förebygga illegal utförsel av kulturföremål

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål har funnits sedan 1900-talets början. Det innebär att det krävs tillstånd för att föra ut vissa äldre kulturföremål som kan vara av stor betydelse för det nationella kulturarvet. Den som olovligen för ut sådana föremål kan dömas för smuggling. Tillståndsansökningarna tenderar dock att minska och Brå har nu utrett vad som kan göras för att öka regelefterlevnaden.

Utifrån intervjuer med handläggare på tillståndsmyndigheter, antikhandlare, auktionshus och transportörer föreslås att myndigheterna bör öka informationen om reglerna. Även samverkan mellan ovanstående aktörer behöver öka om ansökningarna ska bli fler.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.