Förebygga, förhindra och försvåra -- den svenska strategin mot terrorism. Skr. 2014/15:146
Norstedts Juridik

Förebygga, förhindra och försvåra -- den svenska strategin mot terrorism. Skr. 2014/15:146

7600

76 kr (exkl. moms)

Regeringen har nu tagit fram en ny nationell strategi mot terrorism som ska vara utgångspunkten för Sveriges långsiktiga arbete på detta område, både nationellt och internationellt. Syftet är att skapa en tydlig struktur för det arbete som krävs för att motverka terroristbrottslighet. I strategin betonas vikten av samverkan och en tydlig uppföljning av det arbete som görs.Målet för all terrorismbekämpning är att undvika att terroristattentat genomförs. Arbetet delas in i tre områden – Förebygga, Förhindra och Försvåra. Ett särskilt fokus ligger på området Förebygga.
Produktdetaljer: