Fordringsrätt
Wolters Kluwer

Fordringsrätt

En lärobok

30600
Tryckt upplaga
Digital upplaga

306 kr (exkl. moms)

Författare:
Torbjörn Ingvarsson
Denna bok är en grundläggande framställning av fordringsrätten. Den vänder sig i första hand till juridikstuderande eller studenter på andra utbildningar som möter fordringsrätten för första gången, men innehåller även en hel del som kan vara till stöd för praktiskt verksamma jurister i deras arbete.

Boken behandlar bland annat fordringars uppkomst och upphörande, betalningar och kontantlösa betalningar, regressrätt, preskription, borgen, obehörig vinst, misstagsbetalning, tjänster utan uppdrag och skuldebrevsrätt. Centrala principer och begrepp exemplifieras med rättsfall, och de ofta komplicerade relationerna mellan parterna i ett fordringsförhållande åskådliggörs med ett flertal kommenterade skisser.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 164
  • Utgiven: 2017
  • ISBN: 978-913920736-8

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Torbjörn Ingvarsson
Denna bok är en grundläggande framställning av fordringsrätten. Den vänder sig i första hand till juridikstuderande eller studenter på andra utbildningar som möter fordringsrätten för första gången, men innehåller även en hel del som kan vara till stöd för praktiskt verksamma jurister i deras arbete.

Boken behandlar bland annat fordringars uppkomst och upphörande, betalningar och kontantlösa betalningar, regressrätt, preskription, borgen, obehörig vinst, misstagsbetalning, tjänster utan uppdrag och skuldebrevsrätt. Centrala principer och begrepp exemplifieras med rättsfall, och de ofta komplicerade relationerna mellan parterna i ett fordringsförhållande åskådliggörs med ett flertal kommenterade skisser.
Målgrupp
Studerande
Digital upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Ämnesområde: Förmögenhetsrätt
  • Publicerad: 2017-07-07
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913920736-8