Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Armenien. Prop. 2018/19:63
Utrikesdepartementet

Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Armenien. Prop. 2018/19:63

37000

370 kr (exkl. moms)

Förslag om fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan. Avtalet syftar till att fördjupa de politiska och ekonomiska förbindelserna mellan EU och Armenien och är grundat i en gemensam respekt för demokrati, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt rättsstatens principer. Avtalet föreskriver samarbete på en rad områden, bland annat handel, miljö, energi, beskattning, kultur, turism, jordbruk, hälsa, vetenskap och teknik samt transport.