Fördjupad översyn av Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling. Ds 2018:14
  • Offentlig rätt

Fördjupad översyn av Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling. Ds 2018:14

9500

95 kr (exkl. moms)

Fördjupad översyn av Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling. Ds 2018:14

Fördjupad översyn av Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling. Ds 2018:14

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.

Om publikationen

Lämnar ett ställningstagande till hur ansvarsfördelningen för vidmakthållande, upphandling för vidmakthållande samt upphandling av de varor och tjänster som behövs i förråd, service och verkstäder för Försvarsmaktens förbandsverksamhet bör se ut.

I syfte att möjliggöra bedömningen återfinns i Ds:n ett antal deskriptiva delar. Anledningen till detta är att Ds:n, vid sidan av ett ställningstagande, även syftar till att bidra med ett faktaunderlag inför det ställningstagande som regeringen avser att göra i fråga om aktuell ansvarsfördelning.